You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Украинский журнал по проблемам медицины труда 2(59) 2019

ISSN 2223-6775 Украинский журнал по проблемам медицины труда Том.15, № 2, 2019

Научно-практический журнал для гигиенистов, физиологов, токсикологов и врачей-профпатологов

Основан в апреле 2005 года г.

https://doi.org/10.33573/ujoh2019.02

В НОМЕРЕ:

ОРИГІНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ


Трахтенберг І. М., Дмитруха Н. М.

Промислова токсикологія: основні напрями, результати та перспективи наукової діяльності, UKR, pp. 87–101

Назаренко В. І., Мартіросова В. Г., Чередніченко І. М., Тихонова Н. С., Беседа О. Ю.

Комбінований вплив освітленості та підвищеної температури повітря на зорову працездатність людини, ENG, pp. 102–109

Копач К. Д., Варивончик Д. В.

Наукове обґрунтування уніфікованої програми профілактичних медичних оглядів працівників стоматологічної служби, UKR, pp. 110–120

Лалыменко О. С., Беккельманн И., Капустник В. А., Завгородний И. В., Забашта В. Ф., Третьякова Е. А., Тымбота М. А.

Особенности формирования профессионального выгорания у преподавателей медицинского высшего учебного заведения, RUS, pp. 121–130

Сергета І. В., Панчук О. Ю.

Заходи щодо підвищення рівня професійної придатності студентів закладів вищої медичної освіти: сучасні аспекти ефективного використання засобів професійно-прикладної фізичної підготовки та психогігієнічної корекції, UKR, pp. 131–145

Ковальчук Т. А., Савушина І. В.

Ризик розвитку функціональних дисфоній і визначення адаптаційних можливостей до голосового навантаження у працівників голосомовних професій, UKR, pp. 146–151

Зайцев Д. В.

Особливості динаміки функціонального стану комбатантів з наслідками бойового стресу за показниками варіабельності серцевого ритму впродовж курсу комплексної реабілітації, UKR, pp. 152–161

Пашковський С. М.

Характеристика впливу компонентів фактора напруженості праці на військових льотчиків, UKR, pp. 162–173