You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

КОМБІНОВАНИЙ ВПЛИВ ОСВІТЛЕНОСТІ ТА ПІДВИЩЕНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ ПОВІТРЯ НА ЗОРОВУ ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ ЛЮДИНИ

ISSN 2223-6775 Украинский журнал по проблемам медицины труда Том.15, № 2, 2019

https://doi.org/10.33573/ujoh2019.02.102

Назаренко В. І., Мартіросова В. Г., Чередніченко І. М., Тихонова Н. С., Беседа О. Ю.

КОМБІНОВАНИЙ ВПЛИВ ОСВІТЛЕНОСТІ ТА ПІДВИЩЕНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ ПОВІТРЯ НА ЗОРОВУ ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ ЛЮДИНИ

Державна установа «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва Національної академії медичних наук України», м. Київ

Полная статья (PDF), ENG

Вступ. Профілактика несприятливого впливу факторів виробничого середовища на робочих місцях офісних працівників, що займаються інтенсивною розумовою працею, є однією з важливих проблем сучасної гігієни праці. Одним з факторів, що може позитивно впливати на організм людини та підтримувати високий рівень працездатності, є створення комфортних рівнів освітленості. З іншої сторони, негативний вплив мають несприятливі мікрокліматичні умови. Отже, вивчення особливостей комбінованого впливу факторів виробничого середовища на організм людини є важливим для розробки профілактичних рекомендацій, особливо, за активного впровадження енергозберігаючих світлодіодних джерел світла.

Мета дослідження – встановлення особливостей комбінованого впливу освітленості та підвищеної температури повітря в лабораторному експерименті та надання гігієнічних рекомендацій.

Матеріали та методи дослідження. У лабораторному експерименті проведено дослідження комбінованої дії температури повітря 21 °С та 27 °С і освітленості 200 лк та 600 лк, у різних поєднаннях. У системах загального освітлення використані світлодіодні джерела світла з колірною температурою 4000 К. Проведено 4 серії досліджень за участю здорових волонтерів чоловічої статі (N = 8) віком 21–22 років, що мали орган зору без патології. Тривалість і періодичність проведення серій експерименту – з 9­00 до 12­30 год, через одну добу. Оцінювали показники функціонального стану специфічних фізіологічних систем організму: зорову працездатність (за часом виконання складної зорової задачі) і середню температуру тіла.

Результати. Експериментальні дослідження комбінованої дії температури повітря в діапазоні 21–27 °С і освітленості 200–600 лк свідчать, що ці фактори активно впливають на функціональний стан зорового аналізатора та тепловий стан волонтерів. На підставі проведених досліджень були розраховані рівняння регресії щодо залежності зорової працездатності та теплового стану людини від освітленості та підвищеної температури повітря. Встановлено, що оптимальні рівні температури повітря (21 °С) та освітленості (600 лк) протягом експозиції 3,5 год сприяють підвищенню зорової працездатності на 53 % порівняно з її рівнем на початку експерименту, а найнесприятливіша комбінація факторів (27 °С і 200 лк) призводить до її зниження на 45 %. Позитивний вплив освітленості з рівнем 600 лк на тепловий стан волонтерів відмічається тільки на фоні температури повітря 21 °С, на фоні підвищеної температури повітря 27 °С цей ефект не виявляється (р < 0,05).

Висновки. На підставі аналізування рівнянь регресії щодо залежності зорової працездатності та теплового стану людини від рівнів факторів, які діяли в експерименті, можна зробити висновок, що збільшення рівнів освітленості до 600 лк має позитивний вплив на зорову працездатність і тепловий стан волонтерів, але підвищення температури повітря вище санітарних норм (25 °С і вище) призводить до ознак накопичення тепла в організмі та зменшення рівня зорової працездатності в разі виконання точних зорових робіт. Результати досліджень свідчать про необхідність подальшого наукового супроводу з точки зору встановлення ефектів впливу світлодіодного освітлення на працездатність та функціональний стан організму людини з урахуванням впливу інших факторів виробничого середовища та розробки профілактичних рекомендацій.

Ключові слова: комбінований вплив, освітленість, підвищена температура повітря, зорова працездатність, тепловий стан людини

Литература

 1. Smith A., McNamara R. and Wellens B. (2004),Combined effects of occupational health hazards, Research report № 287, HSE Books.
 2. Guidelines for using Computers. Preventing and managing discomfort, pain and injury (2013), ACC Publication: URL: http://www.acc.co.nz/ PRD_EXT_CSMP/groups/external./wpc090196.pdf (Accessed 05.07.2017).
 3. Office ergonomics. (2013), The European Agency for Safety and Health at Work, URL: https://osha.europa.eu/en (Accessed 05.07.2017).
 4. VlasovaE.M., Zaitseva N.V. and Malyutina N.N. (2011), “Peculiarities of the vegetative statusof individuals working with computer technology”, Meditsina truda i prom. ekologia, 2, 38–42.
 5. Chernyuk V. I., Nazarenko V. I., Apykhtin K.O. Chui T.S., Kudievsky Ya.V. (2012). "Physiological and hygienic evaluation of physical factors and intensity at work places of flight operators and engineering staff in air traffic management in Ukraine", Украинский журнал по проблемам медицины труда, 1 (29), 26-34.
 6. Martirosova V.G., Nazarenko V.I., Dobrovolsky A.N. and Tereshchenko P.S. (2013), “Ethical issues in the introduction of new LED light sources in the work environment”, Vth National Congress on Bioethics, Kiev, Ukraine, 23-25 September, 99.
 7. Gornicka G. (2007), “Effect of lighting level and colour temperature on perfomance and visual comforn during the day”, 18-th NSWO najaarssymposium: Proceedings of 18-th NSWO Symp., 2 Nov. 2007, Amsterdam, 53–57.
 8. Tint P., Traumann A., Tuulik-Leisi V.-R. and Tuulik V. (2012),“Computer users health risks caused by the simultaneous influence of inadequate indoor climate and monotonous work”, Agronomy Research biosystem engineering,1, 261–268.
 9. Aladov A.V. and Zakgeim A.L. (2012), “About a biological equivalent of radiation from LED and traditional light sources with the color temperature of 1800-10000 К”, Svetotekhnika, 3, 7–9.
 10. Lee J.L, Moon J.W. and Kim S. (2014), “Analysis of occupants visual perception to refine indoor lighting environment for office tasks”, Energies, 7, 4116 – 4139
 11. Kozhushko G.M. and Dugnist L.V. (2015), “Specific requirements to LED lights”, Naukovyi visnyk Poltavskogo universytetu ekonomiku i torgivli, 1 (73), 42-49.
 12. Teksheva L.M. (2011), “Experiment: influence on the psychophysical indicators of a person. Comparison of fluorescent and LED lamps”, CROM Electronics, URL: http://www.vsvete.com/articles/ss/vlijanie-na-glaza/. (Accessed 05.07.2017).
 13. Martirosova V.G., Nazarenko V.I. Sorokin V.M. and Galinsky A.D. (2011), “Investigation of the effect of radiation from LED light sources on some basic physiological systems of the human body”, Svitlo luks, 2, 42–47.
 14. Martirosova V.G., Nazarenko V.I., Sorokin V.M., Galinsky A.D. (2011), Physiological and hygienic evaluation of radiation of light emitted diode sources of light. Украинский журнал по проблемам медицины труда, 2, 27-35.
 15. Assessment of the human thermal state for substantiation of the hygienic requirements to microclimate at workplaces and measures to prevent cooling and overheating (1990), Methodical recommendation No. 5168-90, approved by the Order of the Ministry of Health No. 5168-90 of 05.03.1990, Ministerstvo zdravookhranenia, Moscow, Russia.
 16. Mathematical planning and evaluation of the results of the study of the combined effects of noise, vibration and microclimate in the work environment. (1986), Methodical recommendations № 4223-86, approved by the Order of the Ministry of Health No. 4223-86 of 10.12.1986, Ministerstvo zdravookhranenia, Moscow, USSR.
 17. Methods for determining indicators of visual performance (1985), Methodical recommendations No. 4052-85, approved by the Order of the Ministry of Health № 4052-85 of 12.12.1985, Ministerstvo zdravookhranenia, Moscow, USSR.

ORCID ID співавторів та їхній вклад у підготовку та написання статті:

Назаренко В. І. (ORCIDID0000­0002­5238­4312) – огляд літератури, постановка мети дослідження, планування експериментальних досліджень та аналіз результатів, формулювання висновків;

Мартіросова В. Г. – дослідження зорової працездатності волонтерів;

Чередніченко І. М. (ORCIDID0000­0001­6654­1334) – дослідження теплового стану волонтерів, гігієнічна оцінка фізичних факторів і напруженості праці в експерименті;

Тихонова Н. С. (ORCIDID0000­0001­5856­9919) – контроль параметрів світлового середовища в експерименті;

Беседа О. Ю. – контроль параметрів мікроклімату в експерименті.