You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Украинский журнал по проблемам медицины труда 1(58) 2019

ISSN 2223-6775 Украинский журнал по проблемам медицины труда Том.15, № 1, 2019

Научно-практический журнал для гигиенистов, физиологов, токсикологов и врачей-профпатологов

Основан в апреле 2005 года г.

https://doi.org/10.33573/ujoh2019.01

В НОМЕРЕ:

ОРИГІНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Басанець А. В., Андрусишина І. М., Лашко О. М.

Роль макро- та мікроелементів у визначенні стану кісткової тканини хворих на хронічну попереково-крижову радикулопатію професійної етіології UKR, pp. 3-12

Yastrub T. A.

Toxicological-hygienic investigations of new pesticides from the position of occupational risk assessment ENG, pp. 13-18

Сергета І. В., Панчук О. Ю.

Гігієнічна діагностика та прогностична оцінка професійної придатності студентів, які здобувають стоматологічний фах, на етапі навчання у вищому закладі освіти: наукові основи і профорієнтаційні аспекти UKR, pp. 19-34

Стеблій Н. М., Акіменко В. Я.

Ультрафіолетова складова інсоляції як фактор ризику для здоров'я людини UKR, pp. 35-45

Родіонова В. В., Гашинова К. Ю., Дроздов В. О.

Розвиток серцево-судинних ускладнень та особливості психологічного стану у хворих на рак легень після проведення комбінованої терапії (хірургічної та поліхіміотерапії) UKR, pp. 46-51

Іщенко Л. О.

Ризик опромінення радоном та аналіз фактичної захворюваності на рак легень серед населення м. Кривого Рогу UKR, pp. 52-60

Ященко Д. А.

Інтегральний показник напруженості та важкості праці як фактор ризику розвитку цереброваскулярних захворювань у робітників вібронебезпечних професій UKR, pp. 61-66


Басанець А. В., Остапенко Т. А., Єрмакова О. В.

Гіперсенситивний пневмоніт як проблема професійної патології алергічного генезу (клінічний випадок) UKR, pp. 67-72