You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Заболеваемость у рабочих, ведущих взрывные работы на открытых горных разработках, по данным углубленных медицинских осмотров

2(30) 2012

DOI xxxxxxxx

Нагорная А. М.1, Павличенко Е. Ф.2

Заболеваемость у рабочих, ведущих взрывные работы на открытых горных разработках, по данным углубленных медицинских осмотров

1 ГУ «Институт медицины труда НАМН Украины», г. Киев
2 ГП «Украинский НИИ промышленной медицины», г. Кривой Рог

Полная статья (PDF), UKR

В статье представлены материалы о заболеваемости у рабочих, ведущих взрывные работы на открытых горных разработках, по данным углублённых медицинских осмотров. Установлено, что уровни распространённости заболеваний глаза и придаточного аппарата, органов пищеварения, мочеполовой системы у рабочих, ведущих взрывные работы на открытых горных разработках достоверно выше в сравнении с контрольной группой. Выявлена зависимость уровней заболеваемости от возраста и стажа работы во вредных условиях.

Ключевые слова: состояние здоровья, медицинские осмотры, взрывники, возраст, стаж

Литература

 1. Твердий В. В. Екологічна безпека та охорона праці під час підривних робіт на кар'єрі / В. В. Твердий, І. А. Лучко // Інформаційний бюлетень з промислової безпеки.- 2010.- № 2 (18).- С. 48-54.
 2. Поплавський В. А. Щодо змісту попередніх випробувань вибухових речовин для кар'єрних свердловинних зарядів / В. А. Поплавський, І. В. Косенко // Інформаційний бюлетень з промислової безпеки.- 2010.- № 2 (18).- С. 99-122.
 3. Поплавський В. А. Джерела небезпеки для навколишнього середовища під час поводження з вибуховими матеріалами / В. А. Поплавський // Інформаційний бюлетень з промислової безпеки.- 2009.- № 1 (13).- С. 21-27.
 4. Павліченко О. Ф. Захворюваність з тимчасовою непрацездатністю в працівників, що ведуть підривні роботи на відкритих гірничих розробках // Вестник гигиены и эпидемиологии.- 2008.- Т. 12, № 2.- С. 248-252.
 5. Павліченко О. Ф. Рівні та структура захворюваності з тимчасовою непрацездатністю у робітників, що ведуть підривні роботи на відкритих гірничих розробках // Вестник гигиены и эпидемиологии.- 2009.- Т 13, № 1.- С. 138-142.
 6. Лубянова И. П. Медицинские осмотры - эффективный метод профилактики профессиональных и производственно обусловленных заболеваний работающего населения / Лубянова И. П., Тимошина Д. П. // Укр. журн. з пробл. медицини праці.- 2007.- № 4 (12).- С.61-70.
 7. Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій: наказ № 246 МОЗ України від 21.05.2007 р.- Зареєстровано в Мін. юст Укр. 23 липня 2007 р. за № 846/14113 // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров'я.- 2007.- № 8.- С. 72-126.
 8. Міжнародна статистична класифікація хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я. Десятий перегляд: [текст] / Український інститут громадського здоров'я.- Женева: ВООЗ, 1998.- Т 1, частина 1.685 с.
 9. Методологія оцінки впливу чинників довкілля на здоров'я населення: вибір типу досліджень і показників (огляд літератури) / О. І. Тимченко, А. М. Сердюк, О. І. Турос О. І. [та ін.] // Журнал АМН України.- 2000.- Т 6, № 3.- С. 566-574.
 10. Профессиональный риск для здоровья работников: Руководство / [под ред. Н. Ф. Измерова, Э. И. Денисова].- М.: Тровант, 2003.- 448 с.
 11. Руководство по оценке профессионального риска для здоровья работников. Организационнометодические основы, принципы и критерии оценки. Руководство: Р.2.2. 1766-03.- М.: МЗ РФ, 2003.- 24 с.
 12. Лапач С. Н., Чубенко А. В., Бабич П. Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием Excel / Лапач С. Н., Чубенко А. В., Бабич П. Н.- К.: Морион, 2001.- 408 с.